Rozwód

Sprawy rozwodowe  są specjalizacją Kancelarii. W związku z tym, że są to sprawy trudne, coraz więcej osób korzysta z fachowej pomocy prawnej.

Procedura rozwodowa  jest niezwykle skomplikowana, gdyż łączy w jednej sprawie kilka postępowań sądowych. Oprócz samego rozwodu mogą to być  także m.in. postępowanie eksmisyjne, o alimenty pomiędzy małżonkami, o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania oraz o podział majątku wspólnego małżonków, a w przypadku  gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, także postępowanie o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o kontakty z dzieckiem, o władzę rodzicielską , a także o alimenty.

Bardzo często mamy także w ramach sprawy rozwodowej do czynienia z tzw. postępowaniami wpadkowymi, jak np. postępowanie zabezpieczające, które toczy się równolegle do procesu o rozwód i wpływa  bezpośrednio na jego przebieg.

Wszystkie wymienione powyżej przykładowo postępowania  zostały przez ustawodawcę połączone w ramach jednej sprawy – sprawy rozwodowej.

Bez fachowej wiedzy i doświadczenia, trudno jest samodzielnie reprezentować własne interesy w takiej sprawie, dlatego zachęcam do skorzystania z profesjonalnej porady prawnej i powierzenia losów swojej sprawy w ręce doświadczonego adwokata.

Wszystkie wymienione powyżej uwagi odnoszą się także do spraw o separację, które pod względem procesowym przebiegają tak samo jak sprawy o rozwód.