Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne są – obok spraw rozwodowych – domeną Kancelarii.

Adwokat Monika Wnuk i adwokat Paweł Wnuk udzielają porad prawnych i reprezentują stronę przed sądem w sprawach o alimenty, kontakty z dzieckiem, egzekucję kontaktów z dzieckiem, władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Są to sprawy trudne, gdyż zazwyczaj dochodzi do nich w wyniku głębokiego konfliktu pomiędzy rodzicami, który znajduje odzwierciedlenie w sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka. W sprawach tych nie ma strony wygranej i przegranej, a zazwyczaj w mniejszym lub większym stopniu poszkodowane jest dziecko, dlatego sprawy te wymagają od stron postępowania, a także ich pełnomocników oraz Sądu, niezwykłej delikatności, spokoju i umiarkowania w podejmowaniu działań procesowych.

Do spraw rodzinnych należą także sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka, a także sprawy pomiędzy małżonkami, jak np. postępowanie o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej.

W szerszym ujęciu, sprawami rodzinnymi są także sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

We wszystkich wymienionych powyżej sprawach uzyskają Państwo pomoc w naszej Kancelarii.