Cennik usług

Kancelaria nie posiada cennika świadczonych usług, gdyż każda sprawa jest inna i jej wycena jest dokonywana indywidualnie, z uwzględnieniem takich czynników, jak: stopień skomplikowania, nakład pracy niezbędny do pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy, zakres podejmowanych
w sprawie działań.

Pierwszym etapem współpracy polegającej na kompleksowym prowadzeniu sprawy przez adwokata przed sądem jest porada prawna.

Przez poradę prawną należy rozumieć spotkanie w siedzibie kancelarii, podczas którego klient otrzymuje odpowiedź na wszystkie swoje pytania dotyczące przedmiotu porady.

Bardzo często uzyskanie wyczerpującej porady wystarczy, aby klient uzyskał wiedzę pozwalającą
na samodzielne rozwiązanie jego problemów prawnych.

Koszt prowadzenia sprawy jest określany każdorazowo przed podjęciem współpracy.

Kancelaria oferuje swoim klientom korzystne warunki rozliczeń, także w systemie ratalnym.